Tiny Houses: méér dan een oplossing voor woningnood

16 Apr. 2022
Picea

De Volkskrant opent op vrijdag 16 november groot met een artikel over de oplossing voor het woningtekort. Prefabwoningen staan klaar om langer of korter te worden neergezet op vele plekken in Nederland. Bedacht door Bouwend Nederland voor de inwoners van Nederland. En zo gaat het al tientallen jaren. Bouwend Nederland weet hoe de inwoners willen wonen. De inwoners betalen flinke huren of lenen bij de bank het maximale wat er maar te lenen valt. Diversiteit is daarnaast ver te zoeken. Dat de woningbouw verantwoordelijk is voor veel milieuvervuiling – er zijn onderzoeken die stellen dat de bouw verantwoordelijk is voor maar liefst 9% van de CO2 uitstoot – wordt voor het gemak maar even vergeten.

Sinds een paar jaar is de Tiny House beweging overgewaaid vanuit Amerika naar Nederland en werd enthousiast ontvangen door tienduizenden Nederlanders die dolgraag in een Tiny House willen wonen. Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Kleine volwaardige woningen van maximaal 50m2 vloeroppervlakte met een zo klein mogelijke ecologische footprint. Ze staan op (tijdelijke) fundering, maar kunnen ook op wielen staan. Bouwend Nederland heeft gezien dat Tiny Houses enorm populair zijn geworden, bedachten prefabmodellen en zet ze in de markt als dé oplossing voor het nijpende woningtekort. De Tiny House beweging draait echter ook om andere beweegredenen zoals zorgen over klimaat- en milieuproblematiek en de wens meer in verbinding met elkaar en de natuur te wonen en te leven. Aankomende bewoners hebben de grote voorkeur minimaal eigen opdrachtgever te zijn voor hun eigen Tiny House en zijn vaak ook zelf de (mede)bouwer.

Klein wonen wordt nu opgepakt vanuit het oogpunt van woningnood en dat vraagstuk moet zeker opgelost worden. Maar vergeet daarbij de wensen en behoeften van de bewoners niet. Grond waar huizen op mogen staan is extreem schaars in Nederland. Stichting Tiny House Nederland roept de gemeenten op in overleg te gaan met hun inwoners. Hoe willen zij wonen? Hoe kunnen zij participeren in het oplossen van de nijpende woningnood? Willen zij zelf hun eigen Tiny House bouwen? Willen zij op tijdelijke plekken wonen die de gemeente beschikbaar kan stellen? De nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt biedt voldoende mogelijkheden om hierin samen te werken en door heel Nederland zijn er initiatiefgroepen die dolgraag met de gemeente in overleg willen om samen tot oplossingen te komen. Zo kunnen de gemeenten meerdere vliegen in een klap slaan: ze luisteren naar de wensen van hun inwoners die zelf een deel van de woningnood op kunnen lossen én komen tegemoet aan flink wat onderwerpen van het Parijse klimaatakkoord. Namens Stichting Tiny House Nederland,

Marjolein Jonker (projectleider en Tiny House ambassadeur) en Monique van Orden (voorzitter)